Hakkımda

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldum. 2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programını bitirdim. Meslek hayatıma yaklaşık üç yıl boyunca çocuk, ergen, yetişkin ve ailelerle ile çalıştığım Bursa Kızılay Tıp Merkezi’nde başladım. Ardından, halen çalışmakta olduğum, Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde Klinik Psikolog olarak göreve başladım. Meslek hayatımın ilk beş yılı çocuk, ergen, yetişkin ve ailelerle çalıştım. Şu an ise ergenler, yetişkinler ve ailelerle görüşmeler yapmaya devam etmekteyim.

Bireysel görüşmelerin yanısıra kurum içi ve kurum dışı eğitimlerde eğitici olarak da  görev almaktayım. “Diabetin Psikosoyal Yanı”, “Etkili İletişim”, “Terminal Dönemdeki Hasta ve Yakınına Yaklaşım”, “Tükenmişlik”, “Hemşirelerde Tükenmişlik Nedenleri, Sonuçları ve Başa Çıkma Yolları”, “Gebelik ve Doğum Sonrası Ruhsal Süreçler” gibi konularda eğitimler verdim.

Mezun olduğum dönemden bu yana Türk Psikologlar Derneği’nin açmış olduğu “Stresle Başa Çıkma”, “Öfke Kontrol”, “Bilişsel Davranışçı Terapiler”, “Nöropsikolojik Değerlendirme”  gibi birçok eğitime katıldım. 2012 yılında Uludağ Üniversitesi ve Aura Psikoterapi Merkezi İşbirliği ile yürütülen “Sanatla Tedavi ve Yaratıcılık” eğitimini “Obezite Tanısı Almış Kişilerde Sanatla Terapi Uygulaması” isimli çalışmamla tamamladım. Halen DHEDE (doğuma hazırlık eğitimcisi, doula ve doğum psikoterapisti eğitimi) öğrencisiyim.

Psikoterapi çalışmalarında, eklektik yaklaşımı benimseyerek, Bilişsel Davranışçı Terapi, Sanat Terapisi, Psikanalitik Terapi yöntemlerini kullanmaktayım. Ergen ve yetişkinlerle kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, travma bozuklukları, depresyon, iletişim problemleri, öfke problemleri gibi sorun alanları üzerinde çalışmakta ve danışmanlık yapmaktayım.

Psikoterapi çalışmalarının yanı sıra ergen ve yetişkinler için bazı değerlendirme testlerini de  uygulamaktyım. Bir kişilik testi olan MMPI, kaygı ve depresyon ölçekleri ve nörokognitif süreçlerin değerlendirildiği Standardize Mini Mental Test ve  “nöropsikolojik değerlendirme bataryası” uygulamakta olduğum testler arasındadır.

Klinik Psikolog Şebnem Turhan ile iletişime geçin