Testler

MMPI KİŞİLİK TESTİ

16 yaş ve üzerinde, okuma ve okuduğunu anlama becerilerine sahip kişilere uygulanan bir kişilik testidir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 1-1,5 saatte tamamlanır. Test sayesinde başvura bulunan bireylerin daha kısa sürede daha iyi tanınması sağlanır.

STANDARDİZE MİNİ MENTAL TEST

Hastanın bilişsel süreçlerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı, 5-10 dakika içinde kolaylıkla uygulanabilen kısa bir nöropsikiyatrik testtir.

NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME BATARYASI

Hastanın birden çok bilişsel becerisinin değerlendirilmesinin amaçlandığı kapsamlı bir test bataryasıdır. Kişinin hızına göre değişmekle birlikte ortalama 1,5-2 saat içinde uygulanır. Bataryanın içerisinde kişinin dikkat, bellek, çeldiricilerle başa çıkma, soyutlama, organizasyon ve planlama, yapılandırma ve adlandırma gibi becerileri hakkında bilgi veren testler bulunmaktadır.

Bu testlerden bazıları şunlardır:

  • Wechler Bellek Testi: Kişisel Aktüel bilgileri, oryantasyon, mental kontrol, basit dikkat, hikaye belleği ve görsel belleği değerlendirendirir.
  • Semantik Akıcılık ve Harf Akıcılığı Testleri: Dikkati sürdürme becerisini ölçmektedir.
  • Stroop Testi: Çeldiricilerle başa çıkma becerisini ölçerr.
  • Wisconsin Kart Eşleme Testi: Soyutlama, kavramsallaştırma, mental esneklik, problem çözme, kategori oluşturma ve kategori değiştirebilme becerisini ölçebilmek için geliştirilen test aynı zamanda karmaşık dikkat becerisini de ölçmektedir.
  • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi: Sözel öğrenme ve belleğin çok faktörlü araştırılması için geliştirilmiş bir testtir.

GOODENOUGH- HARRIS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

Zihinsel gelişim düzeyini saptamak amacıyla geliştirilmiştir. Çizimdeki her türlü ayrıntı değerlendirerek çizen kişinin iç dünyasına, çatışmalarına, bastırılmış arzularına dair bilgi edinilmesini sağlayan bir testtir.

R. B. CATTEL ZEKA TESTİ

Bireysel olarak uygulanır. Kültürel değişimlerden ve eğitim farklılıklarından arınmış bir zeka testidir.

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

15 yaş ve üzerinde olan kişilere uygulanan ve  yaygın olarak kullanılan testlerdendir.  Depresyonun şiddetini ölçmek, tedavi ile olan değişimleri izleyebilmek ve hastalığı tanımlayabilmek amacıyla oluşturulmuştur.

DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI ENVANTERİ

14 yaş ve yukarı olan genç ve yetişkinlerde kaygıyı ölçmek için kullanılır. Durumluk kaygı ölçeği kişinin belirli bir an ve koşulda kendisini nasıl hissettiğini betimlemeye yararken; sürekli kaygı ölçeği ise bireyin genellikle nasıl hissettiğine dair bigi edinilmesini sağlar.

Klinik Psikolog Şebnem Turhan ile iletişime geçin

Psk. Şebnem Turhan

Klinik Psikolog Şebnem Turhan

Klinik Psikolog Şebnem Turhan kimdir? Hakkında bilgi almak için tıklayın.

İletişime Bilgilerim

Adres: Nishistanbul Office B Blok D 184 Yenibosna Bahçelievler İstanbul
Telefon: 0535 690 98 77